Servis

 

 

Servis & Bak�m
Mekanik, Kaporta, Boya, Elektrik, Cam Kilit, �ase, Periyodik Bak�m
Servis b�l�m� olarak marka g�zetmeksizin t�m ara�lar�n bak�m, servis ve kaporta boya hizmetlerini kalite standartlar�na uygun bir titizlikle yapmaktay�z. �u an mekanik servis b�l�m�nde ayn� anda 8 araca, kaporta b�l�m�nde 12, boya servisinde ise yine 12 araca hizmet verebilme kapasitesine sahibiz.

  • ARA� KABUL: Randevulu, Randevusuz ara�lar�n�za en h�zl� servis kabul�; Kabul kontrol sistemi arac�n kay�tlanmas� Ara� Karnesi olu�turulmas�. Ar�za veya bak�m uzman kontrol�, Onar�m bedelinin onar�mdan �nce tespiti onay
    al�nmas�
  • TEKN�K C�HAZ: Servis b�l�m�m�zde elektronik motor test cihazlar� (WDS, FDS, SUN 1500) carbon clear, enjekt�r temizleme, bilgisayarl� rot ve balans ayar� gibi teknik cihazlar ile arac�n�z en iyi �ekilde bak�m ve onar�mdan ge�irilir
  • MEKAN�K SERV�S : Son teknolojiye sahip servis ekipmanlar� ve uzman teknik kadromuzla hizmet veren mekanik servisimiz g�nl�k toplam 20 ara� bak�m ve onar�m kapasitesine sahiptir
  • Boya ve kaporta b�l�m�m�zde ise arac�n�za en iyi hizmeti vermek i�in boya f�r�n�m�z ve kusursuz renkler i�in boya mix bilgisayar�m�z ve PONNY OTO Boyama ve Kurutma Kabini  ile hizmetinizdeyiz. Bu b�l�m�m�zde ise size d��en, teslim g�n�n�zde p�r�l p�r�l ve temiz arac�n�za kavu�makt�r.
  • YEDEK PAR�A : Servisimizde kullan�lan yedek par�alar �retici firman�n belirledi�i y�lla garanti kapsam�ndad�r.Yedek par�a departman�m�zda yedek par�a stoku sizlerin ihtiya�lar�na en h�zl� cevap verecek �ekilde tutulmaktad�r.  Bizim kulland���m�z Yedek par�ada ��kabilecek sorunlarda garanti kapsam� i�inde ise hemen yenisi ile de�i�tirilir.  


�ekici
�htiya� durumunda T�rkiye genelinde� 365 g�n 24 saat uzman ve �zverili kadro ile g�venilir �ekilde �ekici hizmeti verilmektedir.

7/24 Acil Servis
�htiya� durumunda T�rkiye genelinde� 365 g�n 24 saat uzman ve e�itimli personelimiz, �ncelikle telefon deste�i ile yard�mc� olup gerekti�inde ar�za g�zetmeksizin yerinde servis vermektedir.

 

   
Anasayfa �leti�im